Borang Penyertaan

1. Sila lengkapkan butiran peribadi anda.
2. Jawab satu soalan:


3. Lampirkan resit asal penuh dan jelas sebagai bukti pembelian.

(Resit mestilah bertarikh dalam Tempoh Kempen: 1 November - 15 Disember 2021, dengan pembelian produk Glade yang turut serta bernilai RM20 dan ke atas dalam satu resit)4. Simpan resit asal sebagai bukti pembelian.
Pastikan semua butiran lengkap dan tepat!